Premtimi dhe besnikëria

Libërthi që keni në dorë është një përpjekje modeste për të sjellë para lexuesit të ilustruar me shembuj dy elementë të rëndësishëm të moralit të besimtarit siç është premtimi dhe besnikëria. Libri është një nga seritë e qytetërimit të virtyteve. Është zgjedhur një format i vogël për të qenë sa më praktik për lexuesin.