Nga Morali Shembullor I Të Dashurve Të Allahut - 2

Libri “Nga morali shembullor i të dashurve të Allahut ”. Njësoj si në librin e parë, edhe në këtë libër të dytë që keni në duar, është bërë përpjekje për të shprehur dhe trajtuar disa nga parimet morale të Islamit nën dritën e Kuranit dhe Sunetit dhe me shembuj nga jeta e profetëve, sahabëve të nderuar, të parëve tanë të mirë dhe të dashurve të Allahut. Libri synon të hedhë një hap në përshkrimin e njeriut model ku mishërohet personaliteti Islam.


Read In Other Languages

KURDISH