Mirësia Më E Madhe

Një nga detyrat tonë më të mëdha është njohja dhe prezantimi i Profetit (a.s) si mirësinë më të madhe që i ka ardhur njerëzimit. Në këtë mënyrë ne nuk jemi në gjendje të njohim madhështinë e Tij madje ne jemi të paaftë thjeshtë të përceptojmë atë. Ky libërth është shkruajtur me rastin e ditëlindjes së Profetit (a.s), ky punim modest është një përpjekje për të njohur dhe vetëdijësuar për mirësinë e madhe që zotërojmë.