Medycyna proroka

Święty Koran jest uniwersalnym przewodnikiem dla całej ludzkości, prowadzącym każdego człowieka do szczęśliwego życia w ziemskim i wiecznym świecie. Niektóre z licznych pouczeń ostatniej Bożej Księgi są opowieścią o dawnych ludach i stanowią jedną trzecią część całej treści Świętego Koranu. W tych narracjach, w szczególności mówi się o prorokach posłanych do niektórych z dawnych narodów z wezwaniem do monoteizmu.Niniejsza publikacja przedstawia biografie wszystkich proroków wymienionych w Świętym Koranie, opisuje ich prorocze cuda, wyjaśnia mądrość, płynącą z ich błogosławionego życia i misji.


Read In Other Languages

RUSSIAN