Kurani dhe Dituria

Libërthi që keni në dorë është një përpjekje modeste për të sjellë para lexuesit marrëdhëniet e besimtarëve me Kuranin dhe diturinë. Libri përpiqet të tregojë rëndësinë dhe promovimin e madh që i bën Kurani diturisë dhe rëndësinë e madhe që kanë këto në formimin e personalitetit individual dhe shoqëror.


Read In Other Languages

FRENCH