Islamo Žinių Pagrindai

Žmogaus – tai pats garbingiausias Visagalio Dievo kūrinys, kuriam Jis nulėmė ypatingą, išskirtinę vietą visoje kūrinijoje.
Vienintelis Kūrėjas, sukūrė žmogų didžiam Jo garbinimo tikslui, per Savo Pranašus pranešė jam apie gėrį ir blogį, apie leistiną ir uždraustą, apie neabejotiną doro gyvenimo naudą...
Aukščiausias taip pat perspėjo apie šio gyvenimo trumpumą ir laikinumą, ir apie puikią amžinojo gyvenimo dalią tiems iš žmonių, kurie vykdo savo Kūrėjo paliepimus. Jis nurodė žmonijai kelią į gerovę abiejuose pasauliuose, atsiuntė nuolankumo ir Vieno Kūrėjo garbinimo religiją.
Knygoje, kurią laikote rankose, yra minimalios, būtinos žinios apie Islamo religiją. Tikimės, jog paprasta ir prieinama išdėstymo forma padės visiems skaitytojams išgauti iš šios knygos maksimalią naudą.


Read In Other Languages

CRIMEAN TATAR
MESKHETIAN TURKISH
RUSSIAN
TAJIK