Islami Feja E Vërtetë

Në sajë të këtij libri modest, dëshirojmë t’u vijmë sadopak në ndihmë atyre që nuk e njohin Islamin në nivel të mjaftueshëm. Këtu jemi munduar të shpjegojmë në mënyrë të përmbledhur botëkuptimin e përsosur të Islamit, besimin, adhurimin, praktikën dhe moralin e tij. Në të njëjtën kohë, kjo përpjekje është edhe përgjegjësia e botës tjetër që ka çdo mysliman.


Read In Other Languages

CHINESE
ENGLISH
FRENCH
KYRGYZ
SPANISH
TRADITIONAL CHINESE