Fshehtësia Dhe Urtësia

Vepra që keni në duar, “Fshehtësia dhe urtësia” është një libër i përbërë nga fjali të ndërlidhura fort me titullin e saj. Është një vepër e rëndësishme e cila përmban shprehje të shkurtra që kanë rrjedhur nga emra e hoxhës sonë të nderuar Osman Nuri Topbash. Ky është një libër përmbledhës, një libër i veçantë ku kryesisht janë përdorur shprehje të zgjedhura nga shkrimet e hoxhës së nderuar dhe një pjesë tjetër, prej librave të tij... Qëllimi ynë, është t’u ofrojmë një ilaç urtësie që mund të bëhet shërim për zemrat dhe mendjet që përpëliten në njëmijë e një strese, depresione dhe hidhërime të kësaj bote.