Feja Ime E Bukur - 2

Libri që keni në dorë me titull: “Të mësojmë kushtet e besimit ” është përgatitur për të shpjeguar çështjet themelore të besimit, të cilat janë: Besimi në Allahun, besimi në engjëjt, besimi në librat, besimi në profetët, besimi në botën tjetër dhe besimi në caktimin e Zotit.


Read In Other Languages

ARABIC
BULGARIAN
DUTCH
ENGLISH
FRENCH
SPANISH
UYGHUR