Enigma E Dashurise Per Allahun Dhe Profetin

Ky libër që po ju ofrohet, lexues të dashur, me titullin Nga lulishtja e zemrës: Enigma e dashurisë për Allahun dhe Profetin, përbëhet nga shkrime të ndryshme të marra në dorë duke përfituar nga vesa e intimitetit të klimës së njerëzve me kulturë të lartë shpirtërore, me qëllimin esencial për të qëndisur në zemra dashurinë për Allahun (xh.sh) dhe profetin Muhammed (s.a.s) dhe , kështu, për ta orientuar besimtarin në rrugën për të arritur formimin e një zemre të pastër. Në kuptimi të përgjithshëm, esenca e kësaj vepre është kjo: Bukuria absolute është bukuria e Allahut, Zotit të gjithësisë. Nga ky këndvështrim, qëllimi final i kësaj gjithësie, ,i kësaj bote tokësore të derdhur nga thesari i fshehtë i Zotit, nuk janë fushat e blerta të pamata, luginat, mallet dhe shkretëtirat, por njeriu preteksti i krijimit të tokës dhe gjithë gjallesave, burimi i intimitetit dhe dashurisë, mrekullia artistike hyjnore dhe esenca e gjithësisë.


Read In Other Languages

AMHARIC
BASHKIR
BENGALI
CHINESE
ENGLISH
FRENCH
GERMAN
HUNGARIAN
KAZAKH
PERSIAN
PORTUGUESE
RUSSIAN
SPANISH
SWAHILI
TIGRINYA