E Drejta Islame (Fikh) - 1

Ky libër është përgaditur për t’i ardhur në ndihmë nxënsëve të medresesë. Libri E DREJTA ISLAME (Fikh) është ndarrë në tre libra, në librin e parë trajtohet lindja e shkencës së Fikhut dhe shkurtimisht historia e shkencës së Fikhut, njekohësisht rajtohen edhe burimet e shkencës së Fikhut, për të kaluar në trajtimin e pastërtisë dhe Namazit. Në librin e dytë trajtohen kushtet e tjera të Islamit si Agjërimi, Zekati, Haxhi, Kurbani, Gjuetia, Betimi dhe hallallet dhe haramet kurse ne librine tretë trajtohen familja ne Islam, kurorëzimi, shkurorëzimi, tregëtia në Islam, çështje të ndryshme të jetës tregtare kurse në pjesën e fundit trajtohet e drejta penale Islame. Në fund të çdo kapitull bëhet pëbledhja e gjithë kapitullit i shoqëruar me një lexim letrar.

Related Contents

Read In Other Languages

PERSIAN