Dielli Udhezues

Pa kuptuar, pa njohur, pa ndjekur dhe pa e përjetuar shpirtërisht gjendjen e Profetit, as besimi ynë nuk mund të jetë i plotë, as Kurani nuk mund të kuptohet siç duhet dhe as ibadeti nuk mund të kryhet siç duhet.


Related Contents

Dielli Udhezues
ALBANIAN

Dielli Udhezues

Osman Nuri Topbaş

Read In Other Languages

ENGLISH