Co się w tobie kryje, człowieku?

Co się w tobie kryje, człowieku? Oto pytanie nad pytaniami. Jeśli człowiek odgadnie własną tajemnicę i skieruje umiejscowione w nim możliwości i mądrość na drogę zbliżenia się do Pana, wówczas znajdzie wrota wiodące do wieczności. Jedynym prawidłowym rozwiązaniem jest tu podążanie po śladach proroków i prawych sług Boga, gdyż są oni „duchowymi kluczami”, którymi można otworzyć drzwi ukrywające tę tajemnicę. W dniu, gdy ze szczerą duszą znajdziemy się w ich kręgu, nasz ludzki los wstąpi na całkiem inny wymiar dojrzałości. Jeśli jednak opuścimy ten krąg i wpadniemy w środowisko grzeszników i awanturników, wtedy nawet to, co już poznaliśmy, ponownie skryje się pod zasłoną tajemnicy. A to, niech Bóg nas chroni, będzie naszym upadkiem.