Çerdhja e Ngrohtë Familjare

Në këtë libër, në mënyrë të përmbledhur zënë vend njohuri të nevojshme për një familje të qetë e cila do të ndërtohet me kriteret Islame. Këtu janë shpjeguar rregullat dhe parimet e duhura për realizimin e qëllimeve të larta në një martesë dhe, në lidhje me këto, janë dhënë disa shembuj shpjegues. Gjithashtu, janë dhënë edhe shembuj nga jetët e të mëdhenjve të Islamit, e veçanërisht nga jeta e Pejgamberit (a.s.). Në këtë mënyrë, është mbajtur parasysh qëllimi për t’i siguruar lexuesve tanë të nderuar një mendim dhe botëkuptim më të qartë dhe më të pastër.


Read In Other Languages

ARABIC
CHINESE
ENGLISH
FRENCH
GEORGIAN
KAZAKH
KURDISH
KYRGYZ
LUGANDA
PERSIAN
POLISH
PORTUGUESE
RUSSIAN
SWAHILI
UZBEK