Bisedë Me Të Rinjtë

Libri është i konceptuar në formatin pyetje-përgjigje. Në këtë mënyrë përvetësimi dhe kuptimi i librit do të jetë më i lehtë.


Read In Other Languages

ENGLISH
UZBEK