Bindja ndaj Allahut dhe të Dërguarit të Tij

Libërthi që keni në dorë është një përpjekje modeste për të sjellë para lexuesit të ilustruar me shembuj se si duhet të realizohet bindja jonë ndaj Allahut dhe të Dërguarit të Tij. Libri është një nga seritë e qytetërimit të virtyteve. Është zgjedhur një format i vogël për të qenë sa më praktik për lexuesin.