ჩემი სარწმუნოება - 2

წიგნების სერია `ჩემი სარწმუნოება -2- ღვთისმსახურებას ვსწავლობ~ ჩვენ პატარა მკითხველებამდე, ისლამის შესახებ, ცოდნის მიტანის ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალებაა. ყოველ თემაში მოცემულია ილუსტრაციები, სქემატური განმარტებები, ნასწავლის განსამტკიცებელი დავალებები და ტესტები. წიგნის მეორე ნაწილში მოგითხრობთ, მარხვის, ზექათის, ჰაჯობის და ყურბნის (მსხვერპლშეწირვა) შესახებ.


Read In Other Languages

BASHKIR
CHINESE
GERMAN
KYRGYZ
LITHUANIAN
PERSIAN
POLISH
RUSSIAN
TAJIK