ყურანი ქერიმის ანბანი

როგორც ვიცით წმინდა წიგნი ყურანი არაბულ ენაზეა გადმოვლენილი. გამომდინარე აქედან, ამ პატარა ბროშურის შესწავლით, პირველ ნაბიჯებს გადადგამთ წმინდა ყურანისკენ და ამით შესაძლებლობა მოგეცემათ თავისუფლად წაიკითხოთ იგი. გარდა ამისა ბროშურაში მოცემულია, ყურანის ზოგიერთი სურა, სხვადსხვა ვედრებები და 32 ფარძი, (აუცილებლობა) რომელიც ყველა ზრდასრულ და ჭკვიანმა მუსლიმმა კარგად უნდა იცოდეს.

Read In Other Languages

ALBANIAN
BASHKIR
PERSIAN
RUSSIAN
TAJIK