ერთი კოკა წყალი

მოცემული წიგნი დაწერილია მევლანა ჯალალედინ რუმის მიერ 700 წლის წინ შექმნილი პოემის `მასნავი~-ს მოტივებზე. ისლამის ეს გამოჩენილი სწავლული ამ პოემის დაწერის მიზანს ასე განსაზღვრავდა: `მასნავი~ - ესაა ნათელი გზა მათთვის, რომელთაც ღვთიური საიდუმლოებების, იდუმალი აზრების შეცნობა და ჭეშმარიტებამდე მისვლა სურთ. ავტორი იმედოვნებს, რომ ეს წიგნი, რომელშიც ცხოვრების ღრმა სიბრძნე და საიდუმლოებანი მოთხრობებისა და იგავების სახით არის წარმოდგენილი, მკითხველთა სულებს უდიდეს სიამოვნებას მიანიჭებს. წიგნი რეკომენდირებულია მკითხველთა ფართო წრისათვის.


Read In Other Languages

ARABIC
CHINESE
ENGLISH
FRENCH
GERMAN
HUNGARIAN
INDONESIAN
ITALIAN
ITALIAN
KAZAKH
KYRGYZ
PORTUGUESE
RUSSIAN
SPANISH
TRADITIONAL CHINESE
UZBEK