Полъхът На Милостта Мухаммед И Чудесата На Корана

Книгата разглежда една от най-силните, характерни за живота на Пророка Мухаммед черти, която преднамерено или случайно дълго време е пренебрегвана. Разказът внушава неговото милосърдие, което, без съмнение, е доминиращото през целия му живот. Днес и мюсюлманите, и хората, изповядващи други религии, трябва да знаят, че никоя друга историческа личност не е проявявала толкова милосърдие, каквото демонстрира примерният живот на Пророка Мухаммед. Неговият пример е особено актуален в съвременния свят, който все повече и повече става подвластен на егоистичния и материалния начин на живот.


Read In Other Languages

ALBANIAN
AMHARIC
ARABIC
CHINESE
ENGLISH
FRENCH
GEORGIAN
GERMAN
HUNGARIAN
KAZAKH
KYRGYZ
LITHUANIAN
LUGANDA
RUSSIAN
SPANISH
SWAHILI
TRADITIONAL CHINESE
UYGHUR
UZBEK
VISAYAN