Коомдун жүрөгүн өйүгөн жара Ысырап

Бул эмгекте коомдун жүрөгүн өйүгөн жара катары ысырап тууралуу маалымат берилип, аны бир гана материалдык мал-байлык менен чектебестен, ыйман, ишеним жана ибадат менен кошо убакытта, илимде, адеп-ахлактык баалуулуктарда, ой жүгүртүүдө, күнүмдүк керектөөлөр жана сарптоодо, ден соолук жана жеп-ичүүдөгү ысыраптан сөз кылынган.


Read In Other Languages

ALBANIAN
ARABIC
ENGLISH
FRENCH
UZBEK