Вакъф Инфак Хизмет

Терминологичното значение на думата вакъф означава прехвърляне на частната собственност на недвижим имот източник на доход в Аллахова собственност. А ползите от вакъфа са за хората според волята на дарителя. Имот превърнал се в Аллхова собственност вакъф вече не може да се прехвърля към други лица. Днес, когато братските чувства са отслабнали, общественото спокойствие е на изчезване, а враждата и омразата са се увеличили, има нужда от сериозна мобилизация на инфак (благотворителност) и хизмет (служба). Но за съжаление днес, това което най-много се пренебрегва в обществото поради обществената и икономическата криза и поради увлечението на хората по материалното е тази страна на религията която изисква материална самоотверженост.


Read In Other Languages

ALBANIAN
AMHARIC
ARABIC
CHINESE
ENGLISH
FRENCH
GEORGIAN
GERMAN
RUSSIAN
SPANISH
SWAHILI
TRADITIONAL CHINESE
UYGHUR