Udhetim Në Botën E Kur'anit Shkronjat - 2

Libri “ Udhwtim nw botwn e Kuranit” ka pwr qwllim qw pwrmes Ushtrimeve dhe argwtimit t’ua mwsojw shkronjat e Kuranit fwmijwve tw ciklit parashkollor.