Tregime të zgjedhura

Libri “ Tregime të zgjedhura” trajton temat e moralit. Libri ka një stil të thjeshtë.
Libri do të kontribuojë në vetë aktualizimin, zhvillimin e aftësisë komunikuese, në kultivimin e optimizmit dhe urtësisë.