Təfsir Elmi

Qurani-Kərim nazil olmağa başladı. Qurani-Kərim başda Allaha şərik qoşmağı rədd edərək yuxarıda qeyd olunan mənfi halları aradan qaldırmaq, o cümlədən comərdlik, qonaqpərvərlik, cəsarət, sözündə durmaq kimi müsbət halların mənbəyinin riyakarlıq deyil, sırf Allah (c.c.) rizası üçün olmasını istəmişdir. Bu səbəbdən vəhyin gəliş m əqsədi insanların zehinlərində tövhid inancını yerləşdirərək ibadət in ancaq və ancaq bütün aləmlərin yaradıcısı olan Allah-Təalaya edilməsi, insanlar arasında ədaləti, yaxşılığı, gözəlliyi, xeyirxahlığı, qohumlara qarşı yaxşı rəftar etməyi, pis şeylərdən uzaqlaşdırmağı, beləliklə, insanların həm bu dünyadakı rifahını, həm də axirətdəki səadətini təmin etmək, qısacası, insanlığı qaranlıqdan aydınlığa çıxartmaq olmuşdur.