Sprova e Pasurisë

Ky libër trajton mënyrën si duhet t’i qaset një musliman pasurisë materiale. Çfarë kriteresh ka vendosur Islami për marrëdhëniet ekonomike? Çfarë zgjedhje i jep Islami problemeve ekonomike? Pasuria në vetvete është e keqe apo e mirë? Këto dhe shumë pyetje të tjera përpiqet të japë ky libër.