Rinia e Devotshme

Ky libër është një bashkëbisedim në formë pyetje-përgjigje, e autorit me një grup të rinjësh. Libri përpiqet t’i japë përgjigje një sërë dilemash dhe çështjesh fetare, sociale dhe historike që shqetësojnë rininë e sotme.