Qytetërimi Islam

Çdo qytetërim formon tipin e vet karakteristik të njeriut. Ky person që përmban të gjitha cilësitë e qytetërimit të cilit i përpekt shfaq një harmoni të plotë me karakterin e qytetërimit.
Qytetërimi Islam është një qytetërim që ka arritur majat e qytetërimit botëror. Kjo është bërë e mundur përmes natyrshmërisë, urtësisë hyjnore dhe diturisë që ofron feja Islame.