Pishtarja E Ndershmërisë Merjemja

Në këtë libër që do të lexoni, do të gjeni shumë përgjigje për shumë pyetje, që ne i ndeshim zakonisht gjatë ditëve apo jetës tonë, përgjigje të shumë pyetjeve rreth jetës së Merjemes apo familjes së saj Imran, të zgjedhur nga Allahu i Madhëruar. Sikurse tregohet dhe në titullin “Pishtarja e Ndershmërisë, MERJEMJA, sipas Biblës dhe Kuranit Famëlartë”, libri bazohet në dijet që përmbajnë dy librat e shenjtë Bibla dhe Kurani. Në këtë libër do të gjeni gjithashtu të trajtuar dhe çështjen e profetit Isa (a.s.).