Pedagogika rodzinna w islamie

Wszystko stworzone na tym świecie rozwija się według określonych praw. Ludzkie dziecko nie jest wyjątkiem. Rodzi się z pewnymi zadatkami umiejscowionymi w nim przez Najwyższego Boga, a ich rozwój wymaga odpowiedniego wykształcenia. Religia islamu przywiązuje ogromną wagę do wychowania człowieka. Praca ta opowiada o celach i metodach wychowania dzieci z punktu widzenia islamu.
Dzisiaj, gdy światem wstrząsają fale przemocy, okrucieństwa oraz degradacji moralnej, nasze dzieci szczególnie potrzebują mądrych i szlachetnych rodziców, pedagogów i mentorów. Mamy nadzieję, że książka ta znajdzie wśród nich odpowiedni oddźwięk. Polecamy ją szerokiemu gronu czytelników.