Negyven Hadísz Mesékkel

A Prófétánkat (s.a.w.) Társai jobban szerették még az életüknél is. Még a legkisebb kérésére is kötelező parancsként tekintettek. Allah Küldötte (s.a.w.) szavai nagyon fontosak voltak számukra, hiszen a Próféta (s.a.w.) így fohászkodott azokért, akik az ő szavait továbbadták:
Allah tegye tisztává és fényessé annak az arcát, aki hall tőlem valamit, és változtatás nélkül adja tovább másoknak!” (Tirmizi, Ilim 7.)
A Próféta (s.a.w.) társai, akik részesedni akartak a jutalomból, amiről ez a hadísz hírt ad, kívülről megtanultak minden hadíszt, amit tőle hallottak.
Ha ezt a könyvet elolvassátok, ti is megtanulhattok pontosan 40 hadíszt. Elmondhatjátok ezeket a szép történeteket a barátaitoknak is. Így pedig ti is részesedhettek Prófétánk (s.a.w.) fohászából.