Namazi Koha E Takimit

Libri “Namazi koha e takimit” është konceptuar për grup moshat e shkollës fillore. Është treguar një kujdes i veçantë për ta bërë librin sa më tërheqës për nxënësin duke përdorur edhe metodat bashkëkohore të edukimit.