Muhamedi mëshirë për botët Kurani mrekulli e përjetshme

Në këtë libërth autori trajton rëndësinë e ndjekjes së Kuranit dhe Traditës profetike në realizimin e lumturisë së përjetshme. Përfaqësimi i fesë së Allahut në tokë është i mundur përmes zbukurimit me moralin kuranor dhe profetik.


Read In Other Languages

ENGLISH
ENGLISH

ENGLISH