Mëshira më e madhe hyjnore

Jeta e Profetit (a.s.), i ngjason një kopshti të xhenetit të zbukuruar me të gjitha llojet e luleve e ngjyrave. Ata të cilët e kërkojnë mund të gjejnë trëndafilat më të bukur në atë kopsht.