Mano Puıkıojı Relıgıja - 4

Pats vertingiausias mūsų šio gyvenimo kapitalas yra iman (tikėjimas), kuris užgimsta širdyje ir atsispindi mūsų poelgiuose. Aukščiausiasis Allah‘as myli tuos vergus, kurie nuoširdžiai tiki ir daro gerus darbus. Jiems Kūrėjas paruošė Rojaus sodus. Tikėjimo eisena, kurią pradėjo pranašas Muhammad‘as (TJTIAP), tęsėsi daugelį kartų, kurios dėjo visas pastangas, kad išsaugoti religiją ir perduoti ją palikuonims. Tokiu būdu Islamo žinios pasiekė ir mus. Todėl mūsų pareiga yra paruošti jaunąją kartą šios šventos misijos tęsimui ir perduoti jai šias išaukštintas žinias. Tam ir buvo išleista ši knyga, kurioje kalbama apie „Tikėjimą šventomis Knygomis“, „Tikėjimą pranašais“, „Tikėjimą į Ahirat“ ir „Kadar“. Ji taip pat gali būti naudojama kaip vadovėlis specializuotose mokymo įstaigose.


Read In Other Languages

GEORGIAN
GERMAN
POLISH