Məktəbi-Aləm Kainat, Quran Və İnsan

Qurani-Kərim hərflərlə kəlamullah… İnsanlığın səadət rəhbəri… İki cahan bələdçisi… Kainat ilahi əzəmət axışları və qüdrət naxışları ilə bambaşqa bir kitab, kainat kitabı… İnsansa bu kitabların xülasəsi, mündəricatı və sirri… Əsas təhsil yalnız məktəbi-aləmdə bu xariqə kitabları oxuya bilmək, idrak ilə həzm edə bilmək və ehtivasına görə yaşaya bilməkdir… Ağılın əsas yaradılış qayəsi vəhyin möhtəvasında bu açardan istifadə edə bilməkdir… Qəlbin əsl məharəti kainatın hər bir guşəsində və hər şeydə o ilahi imzanı görə bilməkdir… Qurani-Kərimi ürpərən bir qəlblə oxuya bilmək və beləliklə də özünü tanımaq, nəfsini bilməkdir.


Read In Other Languages

ALBANIAN
ALBANIAN

ALBANIAN

ARABIC
ARABIC

ARABIC

BASHKIR
BASHKIR

BASHKIR

ENGLISH
ENGLISH

ENGLISH

FRENCH
FRENCH

FRENCH

KYRGYZ
KYRGYZ

KYRGYZ

RUSSIAN
RUSSIAN

RUSSIAN