Mācies Veikt Rituālo Apmazgāšanos (Taharat) Un Lūgšanas (Namazu)

Hadisā-kudsī Allaha (sallalahu aļejhi va salļam) sūtnis atsūtīja:
“Visaugstākais Allahs saka: “Piecreizējo lūgšanu es tavai ģimenei padarīju par pienākumu. Es apsolīju tam, kurš veiks to laicīgi, Paradīzi; bet tam, kurš to neveiks, Es neapsolīju neko”. (Ibn Madža, Ikasatu-s-Caļat)


Read In Other Languages

ARABIC
ARABIC
BASHKIR
BULGARIAN
CHICHEWA
CHINESE
ENGLISH
ENGLISH
ESTONIAN
FRENCH
GEORGIAN
ITALIAN
KAZAKH
KAZAN TATAR
LITHUANIAN
MESKHETIAN TURKISH
MONGOLIAN
POLISH
RUSSIAN
TAJIK
UKRAINIAN
UYGHUR
UZBEK