Mësime Nga Tregimet - 1

Në pjesën e parë të këtij libri zënë vend tregime dhe histori që lidhen me figura dhe personalitete të shquara në fushën fetare. Ato janë radhitur në mënyrë kronologjike. Ndërsa në pjesën e dytë zënë vend tregime me frymë fetare e karakter edukativ. Ata që do t’i lexojnë me kujdes, do të vënë re se në këto tregime ka mesazhe shumë të vlefshme në lidhje me aspekte të ndryshme të jetës sonë. Libri përfshin tema udhërrëfyese dhe orientuese në shumë çështje, si: ndershmëria, sakrifica, falja, fqinjësia, miqësia, shoqëria, zemra e ngopur kundrejt pasurisë së kësaj bote, zemërbutësia, etj.