Llogaria e një dite

Në ditët tona, kur mendjet dhe zemrat janë lidhur pas materiales dhe horizontet e meditimit nuk i kapërcejnë dot kufijtë materialë, një libër i tillë, duhet të gjendet gjithmonë pranë nesh.