Laidotuvių Apeigos Islame

Paskutinis atodūsis prilygsta švariam ir ryškiam veidrodžiui. Kiekvienas žmogus šiame veidrodyje pamatys visą savo nugyventą gyvenimą su visomis nuostabiomis bei šlykščiomis pusėmis ir tą pabaigą, kurią jis paruošė savo amžinybei. Kad paskutinis atodūsis netaptų veidrodžiu, kuriame mes su atgaila pamatysime savo amžiną buvimą, reikia nugyventi teisingą Allaho vergo gyvenimą, gyvenant dvasingoje šv. Korano ir Sunos atmosferoje.
Vadinasi, norint palikti laikiną gyvenimą, būnant pačiu nuostabiausiu vergu, reikia gyvenimo metu ruoštis savo paskutiniam atodūsiui. Juk kiekvienam žmogui mirtis – tai jo Teismo Dienos pradžia.