İslam Əxlaqı

Ən son din olan islamın bizə bəxş etdiyi və Həzrət Peyğəmbərin əshabının da xüsusilə həyatlarına tətbiq etdiyi İslam əxlaqı, insanoğlunun, ən yuksək əxlaqi səviyyəsini tanımasına və onu kifayət qədər yaşama arzusuna ən mükəmməl cavabı verir. Bu reallığı ifadə etmək üçün hörmətli heyət tərəfindən qələmə alınan bu əsər, “İslam Əxlaqı” konseptinin təməl məsələlərini qayğı ilə izah etməyə çalışır. Əxlaq mövzusunda ümumilikdə, yəni keçmişdən bu günə qədər olan müxtəlif əxlaq fəlsəfələrini də konkret izah etməyə çalışan bu əsər, istər mövzuların əhatəli izahı baxımından, istərsə də axıcı üslubu baxımından hər kəsin istifadə edə biləcəyi bir qaynaqdır.