Ilmihali Përmbledhje E Shkurtër Mësimesh Dhe Rregullash Islame

Kjo përmbledhje e rregullave dhe e mësimeve nga feja jonë ISLAME, do t’ia bëjë të mundur çdo fillestari mësimin e disa prej parimeve të “fesë islame” dhe veçanërisht, faljen e namazit...