Histori E Islamit

Libri Histori E Islamit është konceptuarr për t’i ardhur në ndihmë nxënsëve të medresesë, libri trajton në mënyrë të thjeshtë dhe të përmbledhur gjithë historitë e profetëve duke filluar nga Ademi (a.s) deri tek profeti i fundit Muhamedi (a.s).

Read In Other Languages

ARABIC
DUTCH
ENGLISH
FRENCH
KYRGYZ
RUSSIAN
SWAHILI