Haxhi ideal dhe umreja

Në këtë libër do të gjeni shkurtimisht rregullat dhe edukatën e përmbushjes së adhurimit të haxhit dhe umresë duke u fokusuar më tepër tek kriteret e aspektit shpirtëror dhe të përkushtimit.