Hadith - 1

Ky libër është përgaditur për t’i ardhur në ndihmë shkollave të mesme fetare. Libri trajton në mënyrë të thjeshtë historinë e traditës së Profetit (a.s) duke filluar me konceptet bazë të shkencës së Hadithit. Në fund të çdo kapitulli janë përfshitë hadithe të ndryshme në lidhje me Namazin, Agjërimin, Zekatin etj.