Hədis Elmi

Mövzusu həzrət Peyğəmbər əleyhissalam olan hədis elminin əhatə dairəsi haqqında Xətib-Bağdadi belə demişdir: Hədis, tövhid üsulu, vəəd və vəid, sifətullah, cənnət və cəhənnəmin vəsifləndirilməsi, cənnət əhli üçün hazırlanan mük afat, cəhənnəm əhli üçün veriləcək cəza, Allahın yerdə və xəlq etdiyi müxtəlif varlıqlar, mələklər aləminin vəsif və mahiyyəti haqqında məlumat ehtiva edir. Hədisdə peyğəmbərlərin qissələri, zahidlərin və Allah dostlarının xəbərləri vardır .Ədib və əcəm məliklərin sirləri, keçmiş ümmətlərin həyat hekayələri oradadır. Səhabənin ehkama dair sözləri və ələlxüsus onlardan hər birinin kəlamlarına qulaq verən müctəhid imamların ortaya qoyduqları məlumat da yenə ordadadır. (xətib əl-Bağdadi, Sərəfu əshab əl-hədis, 8)