Feja ime e Bukur 2

Libri shpjegon çështjet themelore të besimit, të cilat janë: Besimi në Allahun, besimi në engjëjt, besimi në librat, besimi në profetët, besimi në botën tjetër dhe besimi në caktimin e Zotit.