Feja ime e Bukur 1

Libri shpjegon çështjet themelore të adhurimit, të cilat janë: Namazi, Agjërimi, Zekati, Haxhi dhe adhurime të tjera.