Çdo Gjë Flet Me Ne

Në librin që keni në duar, pothuajse të gjitha krijesat do të flasin! Do të bisedojnë me ju! Duke filluar nga dielli e deri tek ajri, nga pemët e deri tek zogjtë, nga insektet e deri tek krijesat që nuk shihen me sy, çdo krijesë do ta tregojë vetveten! Do të japin njohuri të urta nga jeta e tyre dhe do t’ju ofrojnë juve nga të fshehtat që mbartin në vetvete.


Read In Other Languages

BASHKIR
GEORGIAN
POLISH
RUSSIAN
YAKUTIAN