Bisede me të rinjtë

Mevlana i nderuar ka thënë:
“Stofa e urtësisë që humbet zemra, shkon në dorë të njerëzve të zemrës.” “Edhe nëse je gur i fortë, madje edhe mermer, po të gjesh një njeri të zemrës, bëhesh një perlë.”
“Zogu fluturon vetëm me zogjtë e llojit të vet.”
“Kush dëshiron të qëndrojë me Allahun, le të rrijë me miqtë e Tij. Nëse largohesh prej tyre, do të thotë se je i humbur.”